او که کوچکترین عضو خانواده بود پس از گذراندن دوره ابتدایی و راهنمائی در حین اتمام دوره دبیرستان با اشتیاق تمام وعزم فراوان دوره مقدمات رادرحوزه ملا محمد جعفر (معروف به مدرسه مجتهدی ) آغاز و بخشی ازسطح را درمدرسه عالی شهید مطهری و مروی طی نمود.

در سال 1363 بر اساس اعتقاد به لزوم ازدواج وتشکیل خانواده بادختری از خانواده ای بسیار اصیل ازدواج نمود . از آنجا که حوزه طهران برای وی کوچک می نمود و تمامی اساتید رابه نوعی کسب فیض نموده بود درسال 1367 بااتمام دوره جنگ وانجام وظیفه دفاع از کیان وطن و پاسداری از حریم دین به قم مهاجرت نمود تا همچون مصداق خروج از جهاد اصغر و ورود به جهاد اکبر باشد.

وی با تاثیر پذیری از محیط و عشق به درک حقایق و دست شستن از پیروی کورکورانه با اشتیاق فراوان وارد حوزه علمیه قم شد . درسال 1368 با ورود به دوره تحصیلات دانشگاهی را ه دیگری را پیش روی خود گشود تا از آن طريق بتواند برای آینده خویش تجاربی عظیم تر برگیرد پس از طی ده سال خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم (معادل دکترا) و اخذ مدرک فوق لیسانس د ررشته الهیات (با گرایش علوم عقلی ) با دو بال حوزه و دانشگاه وارد میدان تدریس در دانشگاههایی و چون صنعتی امیر کبیر ،علوم پزشکی تهران ،علامه طباطبائی آزاد اسلامی واحد مرکزو جنوب شد .

دوران تحصیل وی پر از خاطرات بیاد ماندنی به لطف اساتید بزرگوار و همدرسان صمیمی و فهیم تبدیل به تجربه ای بزرگ شد که تا به امروز بسیاری را نیزبهره مند نموده . وی درحوزه علمیه قم به سرعت و دقت فراوان دوره سطح را به اتمام رسانده و در دروس فقه و اصول رجال ، فلسفه اساتید بزرگ شرکت نموده و اولین گامها رابرای اجتهاد و استنباط برداشته است .

هم اینک ایشان استاد و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه بوده و دارای دو فرزند پسر به ترتیب علیرضا و محمد رضا و یک دختر به نام عِلّیه بوده و در کنار همسرشان به کار و فعالیت اجتماعی در سطح جهان و تربیت فرزندان مشغول میباشند .