او که کوچکترین عضو خانواده بود پس از گذراندن دوره ابتدایی و راهنمائی در حین اتمام دوره دبیرستان با اشتیاق تمام وعزم فراوان دوره مقدمات رادرحوزه ملا محمد جعفر (معروف به مدرسه مجتهدی) آغاز و بخشی ازسطح را درمدرسه عالی شهید مطهری و مروی طی نمود.

از آنجا که حوزه طهران برای وی کوچک می نمود و تمامی اساتید رابه نوعی کسب فیض نموده بود درسال 1367 بااتمام دوره جنگ وانجام وظیفه دفاع از کیان وطن و پاسداری از حریم دین به قم مهاجرت نمود تا همچون مصداق خروج از جهاد اصغر و ورود به جهاد اکبر باشد.

وی با تاثیر پذیری از محیط و عشق به درک حقایق و دست شستن از پیروی کورکورانه با اشتیاق فراوان وارد حوزه علمیه قم شد . درسال 1368 با ورود به دوره تحصیلات دانشگاهی را ه دیگری را پیش روی خود گشود تا از آن طريق بتواند برای آینده خویش تجاربی عظیم تر برگیرد پس از طی ده سال خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم (معادل دکترا) و اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته الهیات (با گرایش علوم عقلی) با دو بال حوزه و دانشگاه وارد میدان تدریس در دانشگاههایی و چون صنعتی امیر کبیر، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبائی آزاد اسلامی واحد مرکز و جنوب شد .

دوران تحصیل وی پر از خاطرات بیاد ماندنی به لطف اساتید بزرگوار و همدرسان صمیمی و فهیم تبدیل به تجربه ای بزرگ شد که تا به امروز بسیاری را نیزبهره مند نموده . وی درحوزه علمیه قم به سرعت و دقت فراوان دوره سطح را به اتمام رسانده و در دروس فقه و اصول رجال، فلسفه اساتید بزرگ شرکت نموده و اولین گام ها را برای اجتهاد و استنباط برداشته است .

او اینک پس از نوشتن چندین جلد کتابهای تخصصی و عمومی و مقالات شایسته علمی د رعلم فقه و حقوق و جامعه شناسی و جوانان و بعد از سالها ندریس در داخل و خارج از کشور در دانشگاههای مهم ابران و جهان از جمله دانشگاه هامبورگ و انیستیتو ایران شناسی آن دانشگاه و همچنین دانشگاههای تهران و امیر کبیر و علامه طباطبایی و آزاد اسلامی تهران مرکز، به فعالیتهای خیر خواهانه اجتماعی و رسیدگی به امورات جاری موسسه امین پرداخته تا منشاء خیری برای جامعه خود باشد. موسسه فرهنگی خانواده امین که مهمترین موسسه همسان گزینی و مشاوره خانواده ایران با سابقه قریب به 20 سال می باشد با مدیریت ایشان در سطح جهان شناخته شده و دارای اعتبار جهانی است. امید که این راه و این روش فراگیر و رایج گردد.