عناوین سخنرانی:
- دین نمادین
- قرآن شناسی 1
- قرآن شناسی 2
- قرآن شناسی 3
- قرآن شناسی 4
- قرآن شناسي 5
- جاذبه و دافعه دین
- کلام وتقدیر
- شرح مثنوی ( دفتر اول )
- شرح دعای مکارم اخلاق
- شرح نهج البلاغه ( نامه حضرت به مالک اشتر )
- شرح مناجات شعبانیه
- انسان وفلسفه زندگی
- جامعه دیني و دین دار
- کنفرانس روابط دختر و پسر دانشگاه آزاد 1376
- کنفرانس روابط دختر و پسر دانشگاه تهران – تالار ابن سینا
- سخنرانی شب عیدغدیر خم
- سخنرانی جشن رمضان دانشگاه تهران- تالارابن سینا
- سخنرانی تولدحضرت زهرادانشگاه تهران – دانشکده پرستاری
- سخنرانی های جمهوری آذربایجان – شهرگنجه
- سخنرانی های تورنتو – ونکور
- چرا با هم تفاوت داريم ؟ ( تفاوت بنيادين مرد و زن )